02147620670

عایق کاری بزرگترین کوره جهان:

عایق کاری بزرگترین کوره جهان

عایق کاری بزرگترین کوره جهان

کوره کالدو شرکت ملی سرب و روی ایران در نوع خود بزرگترین کوره گردان دو محوره دنیاست که دارای سیستم تعلیق منحصر به فردی می باشد. که با تلاش های شبانه روزی تیم پاکان آتیه توانستیم این اتفاق را برای اولین بار در جهان در شرکت ملی سرب و روی رقم بزنیم.لازم به ذکر است که جایگزینی عایق هواژل به جای  آزبست مزایای فراوانی دارد :

عایق کاری بزرگترین کوره جهان ؛ از جمله پروژه های بزرگ انجام شده توسط مهندسین و متخصصین داخل کشور می باشد .