02147620670

استفاده از عایق آیروژل در کوره ها

بازدهی حرارتی کوره های مختلف در دماهای بالا با استفاده از عایق های آیروژل افزایش چشم گیری خواهد داشت.عایق های آیروژل در فرم بلنکت قادر به تحمل دما ۱۲۰۰ درجه سلسیوس بوده و ضریب رسانایی حرارتی بسیار پایینی در حدود ۰/۰۱۴ وات بر متر کلوین، تا دمای ۶۵۰ درجه سلسیوس دارند. در بدنه کوره ها و در قسمت پشت آجر های نسوز و یا بدنه بیرونی کوره ها قابل استفاده هستند. کوره های استوانه ای، اتاقی، تونلی، دوار و … می توانند از مزایای این عایق ها بهره مند شوند.

  • مقاومت حرارتی بسیار بالا
  • ضمامت بسیار کم و منعطف
  • طول عمر بسیار بالا
  • عدم انبساط حرارتی
  • قابل برش کاری و راحتی نصب
  • تحمل ۱۱۰۰ درجه سلسیوس تا چند ساعت