02147620670

استفاده از عایق آیروژل درصنعت فولاد

  • مقاومت حرارتی بسیار بالا
  • ضمامت بسیار کم و منعطف
  • طول عمر بسیار بالا
  • عدم انبساط حرارتی
  • قابل برش کاری و راحتی نصب
  • تحمل ۱۱۰۰ درجه سلسیوس تا چند ساعت