02147620670

استفاده از عایق آیروژل در صنایع نظامی

صنایع نظامی نیاز به عایق های خاص با ویژگی های منحصر به فرد دارند. موتورهای هواپیماهای مختلف حرارت بسیار زیادی ایجاد می کنند که نباید به سایر جاهای هواپیما برسد. پرواز در ارتفاع زیاد دماهای بسیار پایین در قسمت های مختلف سوخت رسانی ایجاد می کند که ممکن است باعث انجماد سوخت شود و لذا باید عایق مناسبی استفاده شود. استتار از دوربینهای دید در شب، عایق صوتی مناسب، عایق الکتریکی مناسب، مقاومت در برابر موج انفجار و غیره از جمله نیازهای صنایع نظامی است که عایقهای آیروژل تمامی موارد را دارا می باشند. 

  • مقاومت حرارتی بسیار بالا
  • ضمامت بسیار کم و منعطف
  • طول عمر بسیار بالا
  • عدم انبساط حرارتی
  • قابل برش کاری و راحتی نصب
  • تحمل ۱۱۰۰ درجه سلسیوس تا چند ساعت
  • پتانسیل استتار از دوربین دید در شب
  • مقاومت در برابر موج انفجار
  • تحمل دماهای بسیار پایین و بسیار بالا به طور همزمان
  • ضد یخ زدن و رطوبت