02147620670

استفاده از عایق آیروژل در صنایع دریایی

صنعت کشتیرانی با مشکلات نفوذ آب و خوردگی سطوح و همچنین صدای ناشی از حرکت بر روی آب می باشد. همچنین جلوگیری از آتش گرفتن کشتی و صدمه نفرات از جمله موارد مهم در عایق کاری کشتی است. عایقهای آیروژل فوق آب گریز بوده و مانع از نفوذ آب در کشتی شده و جلوی خوردگی را نیز می گیرند. همچنین این عایق ها نسوز بوده و در تماس با آتش هیچگونه مواد سمی از خود آزاد نمی کنند. بسیار سبک هستند و ضخامت کمی دارند که به حفظ فضای مفید کشتی ها کمک می نمایند. طول عمر بسیار بالا داشته و نیاز به تعمیرات را شدیدا کاهش می دهند.  

  • مقاومت حرارتی بسیار بالا
  • طول عمر بسیار بالا
  • قابل برش کاری و راحتی نصب
  • تحمل ۱۱۰۰ درجه سلسیوس تا چند ساعت
  • عایق صوتی فوق العاده
  • جلوگیری از خوردگی زیر سطحی
  • جلوگیری از نفوذ آب
  • ایمنی بسیار بالا در برابر انتقال آتش