02147620670

شیشه های سوپر عایق پاکان آتیه نانودانش

شیشه های سوپر عایق شیشه هایی هستند که از به کار گذاشتن گرانولهای هواژل سیلیکایی در فضای داخل شیشه های دوجداره ایجاد می‌شوند. در شیشه های دوجداره معمولی که ممکن است با گاز آرگون یا هوا پر شوند، انتقال حرارت از طریق جابجایی گاز داخل محفظه به راحتی صورت میگیرد و موجب اتلاف انرژی بالایی می شود. در سوپر شیشه ها این فضا توسط بهترین عایقهای نانومتخلخل هواژل سیلیکایی پر شده و انتقال حرارت جابجایی به طور تقریبا کامل از بین می رود. این خاصیت باعث میشود تا سوپر شیشه ها بتوانند بیش از ۵۰ درصد اتلاف انرژی را نسبت به شیشه های دوجداره معمولی کاهش دهند. سوپر شیشه ها به فرم مات بوده و با وجود عبور بالای ۷۰ درصد نور، دید مستقیم از آنها ضعیف است. بر این اساس این نوع شیشه ها در روشنایی ساختمان، نماهای نورگیر، پنجره های حمام، سقفهای شیشه ای و غیره استفاده می شوند. با به کار گیری سوپر شیشه ها در روزهای گرم سال گرمای محیط وارد محل نشده و در زمستان گرمای داخل محل خارج نمیشود. همچنین سوپر شیشه ها عایق صوتی بسیار مناسبی بوده و سرعت صوت در هواژل به کمتر از ۱۰۰ متر بر ثانیه می رسد که نسبت به سرعت معمولی ۳۴۰ متر بر ثانیه صوت کاهش بسیار چشمگیری است.

قابلیت عبور دهی نور از سوپر شیشه های شرکت پاکان آتیه نانودانش

سوپر شیشه های هواژل در ابعاد و اندازه های مختلف قابلیت طراحی و ساخت دارند و در تمامی هندسه های مورد نیاز استفاده می شوند. در شکل زیر مکانیسم کارکرد سوپر شیشه های نشان داده شده است.

عبور رنگ و نور از سوپر شیشه پاکان آتیه

در ادامه برخی از محلهای کاربرد سوپر شیشه های با قابلیت کاهش اتلاف انرژی تا بیش از ۵۰ درصد نشان داده می شوند. کاهش اتلاف انرژی معادل است با کاهش تولید آلاینده های مختلف، کاهش مصرف آب که در نیروگاه های تولید برق صورت میگیرد، کاهش استرس شهری ناشی از سرو صدا ناشی از عایق صوتی بودن محصول و غیره.

کاربرد معماری سوپر شیشه ها