02147620670

استفاده از عایق آیروژل در صنعت سرب و روی

صنایع سرب و روی برای قالب گیری محصول سرب و روی از کوره های مختلفی برای حرارت دهی مستقیم با دمای بالا استفاده می کنند. بازدهی حرارتی این کوره ها پایین می باشد. به علت دوار بودن اکثر کوره های صنعت سرب و روی از عایقهای رایج نمی توان به راحتی استفاده نمود. همچنین مخازن نگهداری اسید و بویلرهای مورد استفاده می توانند با کاربرد عایقهای آیروژل بازدهی بالای حرارتی را با طول عمر بسیار بالا داشته باشند. عایقهای آیروژل نسوز بوده و در تماس با شعله مستقیم مشکلی برای آنها پیش نمی آید. 

  • مقاومت حرارتی بسیار بالا
  • سبکی و راحتی نصب
  • عایق صوتی فوق العاده
  • عایق رطوبتی و طول عمر بالا
  • تحمل ۱۱۰۰ درجه سلسیوس تا چند ساعت
  • کاهش مصرف انرژی تا بیش از ۴۰ درصد
  • ضد آتش
  • زیست سازگار
  • مقاومت مکانیکی بالا