02147620670

رنگ عایق آیروژل: آیرورنگ (IRopaint)

عایق حرارتی پاششی آیروژل (رنگ عایق آیروژل: آیرورنگ) حاوی ۶۰% افزودنی آیروژل نانو متخلخل می باشد. عایق های پاششی برا پایه آب حاوی آیروژل، نسل جدید عایق های حرارتی، صوتی و رطوبتی و تنها عایق پاششی هستند که در دنیا مورد تایید و توجه خاص قرار گرفته اند. آیروژل نانو متخلخل به عنوان سبک ترین ماده تجاری شده و قوی ترین عایق حرارت دنیا بوده و افزودن آن به رنگ پایه آب سبب ایجاد خواص حرارتی منحصر به فرد می شود. رنگها جزء مواد بسیار پر مصرف در بخشهای مختلف ساختمان، لوله ها، تجهیزات و غیره می باشند. پودر آیروژل می تواند در درون رنگ با روش خاصی ترکیب شده و خاصیت عایق حرارتی و صوتی به رنگ بدهد. با توجه به ساختار نانومتخلخل آیروژل، حبابهای کوچک هوا در درون رنگ در تعداد بسیار زیاد به تله افتاده و سبب ایجاد عایق حرارتی و صوتی می شوند. کاربرد رنگ ها بسیار راحت و سریع بوده و با افزودن خاصیت عایق حرارتی و صوتی و رطوبتی می توانند کمک شایانی در کاهش مصرف انرژی داشته باشند. شرکت پاکان بهترین بلنکت منعطف آیروژل را در ایران تولید می کند.

مزایای استفاده از آیرونگ عبارنتد از:

  • دارای کمترین ضریب انتقال حرارت
  • فوق آبگریز و جلوگیری از خوردگی زیر سطح پوشش
  • ضریب نفوذ حرارت بسیار پایین و جلوگیری از سوختگی ناشی از تماس با سطوح داغ
  • جلوگیری از میعان بخار آب در محیط کاری 
  • دمای کاری ۳۰- الی ۱۵۰+ درجه سانتی گراد
  • تا ده سال عمر مفید بر روی سطوح گچی، سیمانی، آجری و فلزی