02147620670

پروژه های اجرایی عایق آیروژل شرکت پاکان آتیه نانو دانش

پروژه های اجرایی عایق آیروژل شرکت پاکان آتیه نانو دانش

پروژه عایق کاری آنلاین خطوط لوله بخار سوپر هیت ۱۰ اینچ

بلنکت منعطف آیروژل IRogel

 

پروژه عایق کاری کوره ذوب سرب کالدو: بزرگترین کوره ذوب خاورمیانه

پروژه عایق کاری آنلاین خطوط اکسیژن مایع با دمای منفی ۱۸۰ درجه سلسیوس

بلنکت منعطف آیروژل IRogel

پروژه عایق ژاکتی اگزاست توربین های گازی MAP2B مپنا

عایق ژاکتی آیروژل IRojacket

پروژه عایق کاری مخازن دی اکسید کربن با دمای منفی ۳۰ درجه سلسیوس

بلنکت منعطف آیروژل IRogel

پروژه های عایق کاری کوره ذوب روی

بلنکت های صفحه ای آیروژل IRoboard

پروژه عایق کاری دیواره های بتنی کنار تختال های گرم فولاد مبارکه اصفهان

بلنکت صفحه ای آیروژل IRoboard

پروژه عایق کاری سقف کاذب مقابل کوره سرباره فولاد مبارکه اصفهان

بلنکت صفحه ای آیروژل IRoboard

پروژه عایق کاری دستگاه پاتیل بر فولاد مبارکه اصفهان

بلنکت صفحه ای آیروژل IRoboard

پروژه عایق کاری سقف بخش اداری بیمارستان

بلنکت صفحه ای آیروژل IRoboard

تولید رنگهای عایق حرارتی حاوی آیروژل(IRonul)توسط شرکت های تولید رنگ مختلف

گرانول آیروژل IRonul