گرانول هواژل ۱۰ لیتری (قیمت برای حداقل ۵۰ کیلوگرم خرید)

توضیحات

گرانول‌های هواژل از بازه ابعادی ۵ الی ۱۵ میلیمتری برخوردار هستند و در فرم‌های شفاف و کدر تولید می شوند. به طور خالص از سیلیکا تشکیل شده و هیچگونه ماده شیمیایی دیگری را ندارند. فوق آب گریز بوده و زاویه تماس بالای ۱۴۵ درجه دارند. به صورت افزودنی در مواد مختلف قابل استفاده هستند. همچنین در فرم گرانولی شفاف قابلیت استفاده در درون شیشه های دوجداره برای افزایش مقاومت حرارتی و مات کردن شیشه ها استفاده می شوند. دانسیته بسیار کمی داشته و بدون ایجاد گرد و غبار قابلیت حمل و نقل و استفاده دارند. می تواند برای عایق کاری مابین لوله‌های تو در تو و هر قالبی که بتوان آنها را درون آن ریخت استفاده شوند.