شیشه دوجداره سوپر عایق (هر متر مربع)

توضیحات

شیشه های دوجداره سوپر عایق از افزودن گرانولهای هواژل در مابین شیشه های دوجداره معمولی حاصل میشوند. این نوع شیشه های بیش از ۷۰ درصد نورمرئی رو عبور می دهند ولی دید مستقیم ندارند. وجودگرانولها در مابین شیشه های دوجداره سبب می شود کارایی حرارتی این نوع شیشه ها بیش از ۴۵ درصد افزایش یابد. روشناییهای ساختمان، نماهای ساختمان، سوله ها، سالنهای بزرگ، استخرهای سرپوشیده و غیره که نیاز به دریافت نور و روشنایی دارند و در عین حال می خواهند مانع از هدر رفت انرژی در تابستان و زمستان شوند می توانند از این نوع شیشه ها استفاده نمایند. طول عمر و کارایی این نوع شیشه ها مادام العمر است. این نوع شیشه ها به خاطر وجودگرانولهای هواژل عایق صوتی بسیار مناسبی نیز می باشند.شیشه های سوپر عایق در هر اندازه و ضخامتی قابل ارایه می باشند.  مطالب بیشتر

توضیحات تکمیلی

ابعاد 100 x 100 x 0.6 cm