کارایی بستر بدون هواژل (ائروژل – Arogel)و با هواژل (ائروژل – Arogel)در مقابل شعله مستقیم             تحمل حرارتی بستر خام تا ۶۵۰ درجه سلسیوس می باشد و بعد از ۴۰ ثانیه کاملا ذوب می شود در حالی که بستر دارای هواژل (ائروژل – Arogel)تا ۲۰ دقیقه بدون تخریب باقی می ماند و آب گریزی خود را نیز حفظ می کند. ضخامت بستر تنها ۶ میلیمتر است و کاملا منعطف می باشد. سمت دیگر عایق دارای هواژل(ائروژل – Arogel) را بعد از ۲۰ دقیقه حرارت دهی می توان لمس کرد. این نوع عایق منعطف هواژل (ائروژل – Arogel)برای خطوط لوله، پتروشیمیها، پالایشگاه ها و ساخت لباسهای نسوز و ضد حریق بسیار مناسب است.  

ضریب رسانایی بسیار پایین بلنکت هواژل (ائروژل – Arogel)سیلیکایی (۰٫۰۱۷ وات بر متر کلوین) ۱

ضریب رسانایی بسیار پایین بلنکت هواژل (ائروژل – Arogel)سیلیکایی (۰٫۰۱۷ وات بر متر کلوین) ۲

پایداری شیمیایی بلنکت هواژل(ائروژل – Arogel) در pH های مختلف

بررسی کارایی گرانولهای هواژل(ائروژل – Arogel) فوق آب گریز شرکت پاکان آتیه

آب گریزی فوق العاده  بلنکتهای هواژل(ائروژل – Arogel)  شرکت پاکان آتیه

کارایی عایقهای بلنکت هواژل(ائروژل – Arogel) در دمای منفی ۱۹۶ درجه

تست حرارتی دما بالا بر روی بلنکت هواژل(ائروژل – Arogel) تولید شرکت پاکان آتیه

“در این ویدیو عملکرد بلنکت هواژل(ائروژل – Arogel) تولید شده در شرکت دانش بنیان پاکان آتیه نانو دانش در مقابل شعله مستقیم را بررسی می کنیم “

مقایسه عملکرد بلنکت هواژل (ائروژل – Arogel) و میلگرد در مقابل هوابرش

“در این ویدیو عملکرد بلنکت هواژل(ائروژل – Arogel) در مقابل هوابرش در مقایسه با میلگرد نشان داده شده است. میلگرد ذوب می شود ولی بلنکت هواژل تولید شده در شرکت دانش بنیان پاکان آتیه نانو دانش عملکرد فوق العاده ای از خود نشان می دهد”

عملکرد بلنکت هواژل (ائروژل – Arogel)و در مقابل شعله مستقیم

“در این ویدیو عملکرد بلنکت هواژل(ائروژل – Arogel) تولید شده در شرکت دانش بنیان پاکان آتیه نانو دانش در مقابل شعله مستقیم و میزان انتقال حرارت را بررسی می کنیم “

مقایسه عملکرد بلنکت هواژل(ائروژل – Arogel) در انتقال حرارت

“در این ویدیو عملکرد بلنکت هواژل (ائروژل – Arogel)تولید شده در شرکت دانش بنیان پاکان آتیه نانو دانش در انتقال حرارت نشان داده می شود”