با توجه به عوارض و پیامد‌‌های نامطلوب آلودگی صوتی در محیط‌‌های طبیعی، اجتماعی و بویژه انسانی، ضرورت کنترل آن بطور جدی مطرح می‌گردد. به منظور مقابله با این مسأله، روش‌‌‌های مختلفی وجود دارد که استفاده از مواد نانو متخلخل به عنوان عایق صوتی یکی از این روش­ها است. امواج صوتی هنگام برخورد با مواد متخلخل جذب سطح آنها شده و تضعیف می‌گردند. هرچه میزان تخلخل عایق صوتی بیشتر باشد قدرت جذب بیشتری را نیز خواهد داشت. عایق‌‌های صوتی بر مبنای ائروژل‌های نانومتخلخل دارای تخلخل بسیار بالا و سطح ویژه بسیار بالایی بوده و می‌توانند با ضخامت ۱ سانتی متری تا بیش از ۳ برابر انرژی امواج صوتی جذب نموده و سرعت صوت را کاهش دهند. این بدین معنی است که همزمان با نصب عایق حرارتی و رطوبتی فوق العاده، خاصیت ضد صوتی نیز به مجموعه اضافه خواهد شد که در موارد مختلفی مانند سر و صدای محیط، صدای تجهیزات فرایند و غیره می تواند کاهش آلودگی صوتی بالایی ایجاد نماید.