02147620670

شرکت پاکان آتیه نانو دانش توانایی تولید انواع مختلف هواژلهای نانوکامپوزیتی را در ابعاد آزمایشگاهی، بنچ، پایلوت و صنعتی دارد. نمونه هایی از هواژلهای نانوکامپوزیت سیلیکا – کربن نانوتیب، سیلیکا – بنتونیت، سیلیکا- کربن فعال، سیلیکا – مس و غیره با کاربردهای تحقیقاتی تولید شده است. شرکت آماده است تا انواع متنوع نانوکامپوزیت‌های هواژل سیلیکایی را در فرمهای مختلف برای متقاضیان و به خصوص مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها تولید و عرضه نماید. همچنین شرکت آمادگی لازم برای توسعه کاربردهای نوین از نانوکامپوزیتهای هواژل سیلیکایی با متقاضیان مختلف را دارد.

qsc1qsc2qsc3