هواژل(ائروژل – AEROGEL)

ویژگی

پودر هواژل(ائروژل – AEROGEL) درشت از ابعاد ۲ میلیمتر و کمتر تشکیل شده اند که در فرایند تولید هواژل‌های(ائروژل – AEROGEL) گرانولی ایجاد می شوند. هواژل‌های (ائروژل – AEROGEL)سیلیکایی خالص ترد و شکننده بوده و تحت تنش‌های مکانیکی خرد می شوند. با وجود خرد شدن پودرهای هواژل(ائروژل – AEROGEL) تمامی خواص هواژل(ائروژل – AEROGEL) اولیه را دارا می باشند.

پودر هواژل(ائروژل – AEROGEL) دانسیته بسیار پایین حدود ۰٫۰۵ گرم بر سانتیمتر مکعب را دارا بوده و به راحتی می تواند با انواع مواد دیگر مخلوط شده و خواص عایق حرارتی، صوتی و آب گریزی خود را به آنها بدهد.

کاربرد ها

پودرهای هواژل(ائروژل – AEROGEL) به خاطر ابعاد نانومتری حفرات خود و شفاف بودن در زمینه های تاریک به رنگ آبی ملایم و در زمینه‌های روشن زرد کم رنگ دیده می شوند. به عنوان افزودنی به انواع رنگها، گچ، سیمان، پتینه، ژل‌های آب بندی و غیره استفاده می‌شوند. نسبت به سایر انواع هواژل سیلیکایی قیمت پایینتری دارند.

کارایی رنگ حاوی هواژل پودری درشت در ضخامت های کم کارایی معادل یک اینچ پشم شیشه ایجاد می کند. همچنین کاربرد رنگ بر روی سطوح مختلف به راحتی صورت می گیرد. فوق آب گریزی هواژلها سبب جلوگیری از پدیده خوردگی زیر سطحی خواهد شد. 

مهم ترین کاربرد

مهمترین کاربرد پودر هواژل درشت استفاده به صورت افزودنی به رنگهای پایه آبی با کاربردی سطح زبر می باشد. رنگ آمیزی سطوحی که نیاز به ظاهر صاف ندارند مانند لوله های تاسیسات ساختمان، لوله های صنعتی، مخازن با دمای کمتر از ۲۰۰ می باشد. افزودن پودر درشت در رنگ خاصیات عایق حرارتی بیشتری را نسبت به پودر ریز ایجاد می کند ولی سطوح زبر دیده می شود.

برای سفارش کلیک کنید

 

 هواژل (ائروژل - AEROGEL)