02147620670

امواج صوتی در صورتی که قدرت بالایی داشته باشند کاملا می توانند مخرب و ویرانگر باشند. برای مثال در انفجار مواد منفجره مختلف عامل اصلی تخریب اموال و و حوادث برای نفرات عامل اصل موج حاصل از انفجار است و نه تنها ترکشهای حاصل از مواد منفجره. عایقهای ضد امواج مخرب قابلیت بالایی در جذب امواج به خود داشته و مانع از عبور آن شده و قدرت امواج را به حدی کاهش می دهند که بعد از عایق صدمات وارده ناچیز می گردد. این خاصیت از جذب شدید امواج توسط دیواره های متعدد ساختار نانومقیاس سه بعدی هواژلهای سیلیکایی است. این عایق در انفجارهای معادن، اکتشاف منابع نفت و گاز، صنایعی که به هر دلیل امکان انفجار مواد وجود دارد می تواند استفاده شود.