02147620670

بلنکت ضد اشعه مادون قرمزهواژل(ائروژل – aerogel)

هواژل‌های(ائروژل – Aerogel) خالص شفاف بوده و تشعشع در دماهای بالا می‌تواند از آنها عبور نماید

بلنکت ضد اشعه مادون قرمزهواژل(ائروژل – aerogel) از موادی استفاده می‌نمایند که می‌تواند به راحتی مانع عبور تشعشع از آنها شود و برای بازه‌های دمایی ۲۰۰ الی ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد مناسب هستند

سایر بلنکت ضد اشعه مادون قرمزهواژل(ائروژل – aerogel) همانند بلنکتهای رنگ روشن بوده و تفاوتی در کارایی در دماهای پایین ندارند

هزینه بلنکت ضد اشعه مادون قرمزهواژل(ائروژل – aerogel) از بلنکتهای روشن بالاتر است. این نوع بلنکتها مانع از عبور امواج مادون قرمز که عامل اصلی انتقال حرارت تشعشعی هستند می شود